Nieuws


Het belangrijkste Moerkoal nieuws kun je lezen op deze pagina.
Het meest recente en complete nieuws vind je op onze Facebook.

Geen Repaircafé in de Moerkoal op de eerste vrijdag van januari

Ivm Corona zal er op de eerste vrijdag van januari geen Repaircafé zijn. Het zou op die dag toch al niet kunnen omdat het dan nieuwjaarsdag is. Maar nu gooit vooral Corona roet in het eten. Net als voor bijna alle andere activiteiten in de Moerkoal. Ook de Moerkoal moet namelijk dicht blijven tot en met 19 januari. Behoudens voor de activiteitengroepen op dinsdag. Er is een ochtendgroep voor mensen met geheugenproblemen en een middaggroep voor mensen die zich eenzaam voelen. Aanmelden of informatie vragen kan via het Clientservicebureau van Laverhof op telefoonnummer 0413 - 29 81 13, of mail csb.heeswijk@laverhof.nl

  

In de tijd dat de Moerkoal vanwege Corona niet open mag is er wel het eea gebeurd. Er was een sinterklaascadeautjes tel wedstrijd, een sinterklaas-speelgoedactie voor kinderen uit de hele gemeente, en op dit moment is onder de grote beuk voor de Moerkoal de kerststal nog te bewonderen die gastvrouwen en vrijwilligers van de Moerkoal hebben gemaakt. Vrijwilligers hebben een gedeelte van het dak vernieuwd, en ook in de foyer van de Moerkoal is duidelijk te zien dat er gewerkt is. 
 Hopelijk neemt Corona zo ver af dat de Moerkoal na 19 januari weer open mag en er op de eerste vrijdag van februari weer een Repaircafé kan worden georganiseerd.

Corona maatregelen met ingang van 15 december 2020

Dinsdagavond 14 december heeft onze minister president, Mark Rutte, in zijn toespraak aangeven dat het kabinet heeft besloten tot een strenge lock down voor de periode 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari 2021.


Voor ons dorpshuis De Moerkoal betekent dit dat wij in die periode volledig zijn gesloten. Alleen mogen er activiteiten plaatsvinden voor kwetsbare mensen.

Ook sporten binnen is verboden en kinderopvang mag alleen plaatsvinden voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Al bij al heel ingrijpend en noodzakelijk om het aantal besmettingen terug te dringen.

 

Hopelijk kunnen we daardoor in de eerste periode van volgend jaar openen, geleidelijk alle activiteiten opstarten en weer genieten van de gezelligheid in onze huiskamer

 

Tot volgend jaar en we wensen jullie allen binnen de mogelijkheden fijne feestdagen en een goed en gezond 2021

Corona maatregelen met ingang van 19 november

Zoals in de persconferentie van het kabinet dinsdagavond 17 november is aangegeven gaan we donderdag 19 november 2020  weer terug naar de Lock down zoals opgenomen in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant Noord d.d. 14 oktober 2020.

Dat wil zeggen dat de buurthuizen, waaronder ons dorpshuis,, theater, bioscopen etc. weer een beetje open mogen onder de volgende voorwaarden:
- per afzonderlijke ruimte mogen er maximaal 30 personen worden toegelaten, op 1,5 m afstand en met vaste zitplaats;
-  het horeca gedeelte moet gesloten blijven en ook in de zalen mag geen horeca worden aangeboden; 
- als uitzondering mag er bij besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen wel koffie / thee gedronken worden en ook bij noodzakelijke cursussen  
-  Biljarten met max 4 personen en kaarten etc. is toegestaan maar hier mag geen horeca worden aangeboden.
- groepslessen voor sport ( yoga/ aerobic) mogen weer
- Het is verboden om in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit houdt dus ook in dat koren etc. niet mogen oefenen

-  Voor het sporten binnen geldt dat niet met meer dan vier volwassen personen in een groep mag worden gesport. Onderling en tussen de groepjes moet steeds 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook mag er geen wisseling in de samenstelling van de groepjes optreden en moeten de groepjes duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten. Voor personen tot 18 geldt een uitzondering. Die mogen in een grotere groep of in teamverband sporten, (oefen)wedstrijden spelen, zowel op hun eigen club als in de buitenruimte. Wedstrijden tegen/bij andere clubs zijn niet toegestaan. Douches en kleedkamers worden gesloten.

- vooraf verplichte gezondheidscheck en registratie van bezoekers blijft 
- vanaf 1 december 2020 is als je loopt het dragen van een mondkapje verplicht . Als je op een stoel zit mag het mondkapje af. Dit geldt ook voor de biljarters   

Op 8 december volgt een nieuwe persconferentie.

Kerstmis

  • Ook de Moerkoal doet mee aan de kerststallenroute in Berlicum en Middelrode 
  • Op het Beukplein wordt ook dit jaar een kerstboom met verlichting geplaatst. In de boom kun je wederom wensen hangen.

Vrijdag 6 november weer Repaircafé in de Moerkoal


Op 1 juli hebben we het eerste Repaircafé in Coronatijd gehouden. Het voorlaatste Repaircafé was op 6 maart. En het was direct alweer behoorlijk druk in de Moerkoal. De reparateurs zitten op gepaste afstand van elkaar. De bezoekers houden afstand. Er is eenrichtingsverkeer. En heel belangrijk; onze vrijwilligers hebben er weer heel veel zin in!

Natuurlijk moeten de handen gedesinfecteerd worden. En we vragen iedereen om de spullen die ter reparatie aangeleverd worden thuis eerst helemaal goed schoon te maken en vervolgens te desinfecteren. Zaken die niet schoon zijn kunnen we niet aannemen en moet je dus weer mee naar huis terug nemen.

Wachten in de reparatieruimte mag niet vanwege de Corona maatregelen. Maar de foyer van de Moerkoal is gewoon geopend voor een kopje koffie. Onder de regels van het RIVM natuurlijk.
We hopen dat het Repaircafé vanaf nu weer elke maand op de eerste vrijdagmorgen gehouden kan worden. En dat Corona ons niet opnieuw in de problemen gaat helpen.
Het meeste van wat ons wordt aangeboden kunnen de vrijwilligers ook echt repareren. 

Je kunt daarbij denken aan alles dat beweegt zoals tuingereedschap, een fiets, en huishoudelijke apparaten en klokken. Maar ook elektronica of een stoel worden gerepareerd. In de Moerkoal werken de vrijwilligers in het Repaircafé hard voor jou en het milieu. Want weggooien is zonde voor zowel het milieu als voor je portemonnee. Behalve voor eventuele onderdelen hoef je bij ons niets te betalen voor de reparatie. Een (vrijwillig) fooitje is natuurlijk wel van harte welkom.
Het Repaircafé is iedere eerste vrijdag van de maand. We repareren alles wat je mee kunt brengen. Onze grote groep vrijwilligers gaat zijn best doen om het voor je te maken. Van 9.30 uur tot 12.00 uur staan we voor je klaar. Maar kom op tijd, want dan weet je zeker dat de vrijwilligers voldoende gelegenheid hebben om jouw reparatie uit te voeren.

Verder kun je als je wilt een praatje maken bij de Dorpstafel die ook elke maand tijdens het Repaircafé in de Moerkoal zit. En kun je hier in contact komen met de mensen van BINT en de wijkverpleegkundige van Laverhof. Die zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand namelijk ook zoveel mogelijk aanwezig in de Moerkoal om informatie te geven.

Onze missie

Het kern- thema van onze missie is: de “Maatschappelijke Onderneming” dat wil zeggen maatschappelijk relevant bezig zijn op een ondernemende wijze. Dit maatschappelijk ondernemerschap biedt de Moerkoal in de komende periode veel kansen en mogelijkheden.