Dorpshuis de Moerkoal in Middelrode organiseert vanaf 3 januari 2014 9.30 uur op elke eerste vrijdag van de maand een Repair Café. Daarmee is dit het eerste Repaircafé in de gemeente Sint Michielsgestel. Dat betekent dus ook dat het op vrijdag 2 februari 2018 alweer het vijftigste Repaircafé is.

In dorpshuis de Moerkoal aan de Driezeeg 20 te Middelrode draait het elke eerste vrijdagmorgen van de maand allemaal om repareren. Tussen 9.30 uur en 12.00 uur staan diverse vaklieden/vrijwilligers klaar: elektriciens, naaisters, metaalbewerkers, een fietsenmaker en eentimmerman helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed,… alles wat het niet meer doet en meegebracht kan worden is welkom, en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil de Moerkoal bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vinden Jos Basten en Theo Verhagen. “In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen.”

Het Repair Café is ook bedoeld om dorpsbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in het dorp aanwezig zijn. Jos Basten: “Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten.”

Theo Verhagen wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. “Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.”

Een twintigtal mensen uit Middelrode en Berlicum, maar ook iemand uit Rosmalen en uit Den Bosch hebben zich aangemeld om als vrijwilliger de reparaties uit te voeren. Jos Basten: “Het enthousiasme bij onze vrijwilligers is groot. Dus laat de reparaties maar komen”. Het Repaircafé valt trouwens samen met de markt in Middelrode en de vrijdagochtend koffie in het dorpshuis. Dus volop gezelligheid in het dorp. En natuurlijk zijn ook mensen uit de omliggende dorpen welkom in de Moerkoal met hun reparaties.

Stichting Repair Café

Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.org) sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Middelrode. Het concept is uitgewaaierd over de hele wereld. In Europa zijn er ruim 12oo Repaircafés en wereldwijd zelfs zo’n 1400.

Jubileum

De vijftigste editie is natuurlijk iets bijzonders. Ter gelegenheid hiervan zal wethouder Ed Matthijssen het Repaircafé met een bezoek vereren. Burgemeester Pommer heeft die dag een hele volle agenda maar gaat toch proberen of ook hij het Repaircafé op 2 februari kan bezoeken. Want het college van B&W draagt ook dit initiatief van de Moerkoal een warm hart toe.

Informatie

Voor informatie over het Repair Café Middelrode, of het aanmelden als vrijwilliger kun je terecht in de Moerkoal aan de Driezeeg 20 in Middelode, bellen met 073 5033050 of een email naar info@moerkoal.nl

.