hart-voor-elkaar

Moerkoal en Hart voor Elkaar 

Zoals iedereen heeft kunnen zien is de Moerkoal dankzij sponsors, gemeente en zelfwerkzaamheid voorzien van automatische toegangsdeuren. Verder zijn inmiddels bijna alle zalen van de Moerkoal voorzien van dimbare LED verlichting. Wat de Moerkoal nu nog wil realiseren is een ringleidingen systeem voor slechthorenden. We willen alle zalen waarin regelmatig de microfoon wordt gebruikt bij lezingen, presentaties, bijeenkomsten etc voorzien van een ringleiding. Zodat ook het toenemende aantal slechthorende mensen met plezier aan zoveel mogelijk bijeenkomsten kan deelnemen.

Dat kost echter, ondanks alle zelfwerkzaamheid van onze vrijwilligers, ook weer geld om in de noodzakelijke apparatuur te investeren.

De Rabobank Hart van de Meierij houdt de actie ‘Hart voor elkaar’. Via deze actie kunnen de leden stemmen uitbrengen op hiervoor aangemelde clubs, verenigingen, goede doelen. En op basis van de uiteindelijke stemmenverdeling wordt dan een bedrag van € 150.000,- verdeeld. Wij hebben ons hiervoor aangemeld en wij hopen via deze actie het geld voor de ringleidingen bij elkaar te krijgen.

De mogelijkheid om te stemmen start 1 november. En alle leden van de bank worden daartoe uitgenodigd.

Dus bij deze aan alle bezoekers van de Moerkoal en iedereen die de Moerkoal een goed hart toedraagt:

Als je lid bent van de Rabobank, wil je dan liefst twee (van de vijf) stemmen via de site www.rabobank.nl/hvdm<http://www.rabobank.nl/hvdm> uitbrengen op de Moerkoal. Hoe meer geld we binnen krijgen, hoe meer zalen we kunnen voorzien van ringleidingen.

Namens alle bezoekers van de Moerkoal die daarvan gaan profiteren, alvast bedankt!