In Middelrode ontbreekt al jaren een echt dorpsplein, waardoor dorpsactiviteiten zoals de kermis, muziekfeesten, Parochieactiviteiten of de weekmarkt niet goed plaats kunnen vinden. Om de leefbaarheid van het dorp te vergroten hebben het dorpshuis “De Moerkoal”, de Parochie en de lokale horecagelegenheid “De Driezeeg” in de vorm van een “Inwonersinitiatief” de handen ineengeslagen om een samenhangend plein voor het dorp te realiseren waar iedereen trots op is en gebruik van kan maken.

In het dorp liggen nu twee kleine “pleintjes” voor het dorpshuis en de kerk. Daaromheen kruisen verschillende wegen en door onhandig geplaatste bomen blijven losse, onduidelijke parkeerplaatsen en wat loze ruimte over.

Het nieuwe dorpsplein moet het “Hart van Middelrode” worden, De kleine pleintjes worden samengevoegd en de wegen worden om het plein heen geleid, waardoor één samenhangend plein ontstaat. Daardoor ontstaat o.a. ruimte voor een verdubbeling van het aantal parkeerplekken en uitbreiding van het terras bij het dorpshuis. Ook het groen is belangrijk. De bestaande groenstroken blijven behouden, evenals waardevolle bomen en voor het dorpshuis ontstaat een parkachtig karakter.

Door de nieuwe inrichting (ontwerp: Landschapsarchitect Edith Kolkman) moet het plein gezelliger en bruikbaarder worden. Er ontstaat meer ruimte voor de bestaande evenementen zoals de weekmarkt, kermis en muziekfeesten zoals Mirroi Live en Zingen onder de Boom. Nu er meer ruimte ontstaat, hebben verschillende dorpsbewoners al een inspiratie voor nieuwe activiteiten waar voorheen geen plek voor was.

Hoewel de gemeente het inwonersinitiatief steunt, trekt de gemeenschap van Middelrode de kar.
Het idee voor het plein ontstond al in 2008. Door diverse omstandigheden, zoals de positie van de kerk; blijft deze of gaat hij weg? kon het idee uit 2008 pas enkele jaren geleden weer opgepakt worden.

Het huidige plan/ontwerp is in samenspraak met de omwonenden, de inwoners van Middelrode de Raadsfracties en het gemeentebestuur tot stand gekomen. De totale kosten worden geraamd op circa € 300.000,-.  De gemeenteraad heeft in de Raadsvergadering van oktober 2017 een bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van het geheel. Daarnaast doet de Parochie, de Moerkoal en ondernemers doen ook mee. Ook via zelfwerkzaamheid zijn en zullen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Onderstaand een schets zoals gemaakt in 2008 als discussiestuk ter opstart project en huidige situatie (foto)