Voorzitter:  

Cees van Luxemburg is sinds 2019 de voorzitter van het bestuur van Dorpshuis de Moerkoal.

Penningmeester en personeelszaken:

Jos Basten

Jos is sinds 2007 als penningmeester betrokken bij Stichting de Moerkoal.

Vanuit diverse (directie)functies die Jos heeft bekleed,  is hij een echte organisatieman die gestructureerd en punctueel te werk gaat. Dit zijn eigenschappen die voor een penningmeester van pas komen.

Motivatie voor Jos, die sinds 1991 in Middelrode woont is om de toekomst van het dorpshuis te verzekeren en zodoende bij te dragen aan een leefbaar Middelrode.

Secretaris:

Deze functie is op dit moment vacant

Bouw en groot onderhoud:

Theo Verhagen

Theo is een rasechte Berlicummer en woont al jaren in Middelrode. Hij is actief lid en bestuurslid van Judoclub Berlicum. Theo is handig en van grote waarde op het gebied van bouwkundige zaken die regelmatig plaatsvinden in ons dynamische dorpshuis.

Naast bouwzaken is Theo betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten in de Moerkoal.

Theo heeft zeer veel contacten binnen Middelrode en Berlicum.